Gió giữa đường

Tội nghiệp cái hôn

chạy giữa đường

bị gió mưa tơi tả

bị chối từ tơi tả

sáng ni miền Bắc trở

sao lòng mình chung chiêng

 

tội nghiệp cái thiêng liêng

mang dấu con người

mang ấn con người

mà không dám nhận cái hôn

cũng của con người

 

vì sao như vậy

vì sao lo vậy

vì sao sợ vậy

cái nụ hôn có làm chết ai bao giờ???

 

sáng nay đài báo bão

không coi dự báo thời tiết

nên đâu biết gió giữa đường...

 

 (nghĩ thế nào gió không thổi nữa nhưng cái hôn cũng về nhà không đi tiếp nữa mất rồi. Nên xem như entry này là của trời ơi. keke......)

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2436','fdvu5gu5ek57q74edkccsopqa1','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-26 19:43:59','/post/2436/163945')